2017/2 Olağan Toplantı

İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi: 24/04/2017 Toplantı Yeri: Valilik Toplantı Salonu Karar No:2017/2 Olağan Toplantı 25/06/2003 tarih ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’nun 13 üncü ve 32 inci maddeleri ile 21 Ekim 2008 tarih ve 27031 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince kurulan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulumuzun 2017 yılı 2.olağan toplantısı, 24/04/2017 tarihinde Valimiz Sayın Ahmet Hamdi NAYİR‘ in başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleşmiş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır: 1. Yıllık eğitim planında yer alan ve aşağıdaki tabloda belirtilen 30 kişilik Pazarlar ilçesinde açılması planlanan Hasta ve Yaşlı Bakım elemanı kursunun kuruldan alınan yetki doğrultusunda Ocak-Mart 2017’da açılan istihdam garantisiz mesleki eğitim kursunun Kurul tarafından uygun bulunmasına; 2017/2-1 Kurs Türü Meslek Adı İlçe Toplam MEK/ÖZEL POLİTİKA Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı Pazarlar 30 2. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13. maddesi gereği teşkil edilen Denetim Kurulları tarafından Ocak-Mart 2017 döneminde denetlenen 264 işgücü eğitim faaliyetlerine ilişkin düzenlenen denetim raporlarında herhangi bir olumsuzluk olmadığı tespit edilmiş olup ilgili dönemde yapılan denetim faaliyetlerinin Kurul tarafından uygun bulunmasına; 2017/2-2 3. Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışmanlık Alt Çalışma Grubu toplantısında alınan kararların kurul tarafından uygun bulunmasına;2017/2-3 a. İl Milli Eğitim kanalıyla Ortaokullarda düzenlenecek işyeri ziyareti esnasında hangi mesleklerin tanıtılacağına ilişkin bilgi alınarak işyeri ziyaretlerinde bu meslek çalışanlarının öğrencilere tanıtım yapmasının sağlanmasına, b. İş ve Meslek Danışmanlarınca Eğitim Kurumu Ziyareti kapsamında öğrencilerin geleceğin meslekleri hakkındaki farkındalıklarının arttırılmasına, ortaokul öğrencilerine iş ve meslekler hakkında, Lise ve Üniversite öğrencilerine Özgeçmiş hazırlama ve Mülakat Teknikleri hakkında sunum ve bilgilendirme faaliyetlerinin yapılmasına, c. İş ve Meslek Danışmanlarınca danışmanlık faaliyetleri kapsamında 100 danışana Mesleki Yönelim Bataryası uygulanmasına, 4. İşgücü eğitim faaliyetlerinin denetimi amacıyla oluşturulan Denetim Kurullarının aşağıda belirtildiği şekilde yeniden yapılandırılmasına; 2017/2-4 Yürütme Kurulu Milli Eğitim Müdürlüğü temsilciliği üyeliğine; Asil üye olarak Şube Müdürü İbrahim SAK Yedek üye olarak Şube Müdürü Nazim YILDIZ, Denetim Kurulu Milli Eğitim Müdürlüğü temsilciliği üyeliğine; Asil üye olarak V.H.Kİ. Erdal ER, Yedek üye olarak V.H.K.İ. Mümin TOKU, Denetim Kurulu Belediye Başkanlığı temsilciliği üyeliğine; Asil üye olarak Mühendis Hasan Hüseyin DÖNMEZ, Yedek üye olarak Mühendis Fatih KALAYCI, 5. Çalışma Hayatına Milli İstihdam Seferberliği kapsamında 3000 kişilik artı istihdam sayısının karşılanması konusunda işverenlerimizden 268 beyaz yaka ve 1725 mavi yaka olmak üzere toplamda 1993 artı istihdam taahhüttü alınmıştır. Bugüne kadar taahhüttün üzerine çıkılarak Kütahya’ da 3.753 artı istihdam sağlanmıştır. Sonuç olarak ilk üç ayda hedeflenen 3.000 kişilik artı istihdam sayısı aşılmış olup 16 Nisan 2017 tarihi itibari ile 3753 artı istihdam sağlanmıştır. Bununla ilgili sorumlu ve ilgili kuruluş Kütahya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ile Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’dür. Milli istihdam seferberliği kapsamında çalışmaların devam etmesine; 2017/2-5 6. Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilgili olarak; 2017/2-6 a) Emet ilçesi Emet Çok Programlı Anadolu Lisesi bünyesinde Anadolu Meslek Programında Maden Teknolojisi Alanı- Madencilik Dalı açılmasına, 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KÜTAHYA GENELİ AÇILMASI TEKLİF EDİLEN ALAN VE DALLAR AÇILMASI TEKLİF EDİLEN ALAN-DALLAR S.NO OKULUN ADI PROGRAM TÜRÜ ALAN ADI DAL ADI YABANCI DİLİ AÇMA GEREKÇESİ AÇIKLAMA 1 Emet Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürlüğü AMP Maden Teknolojisi Madencilik İngilizce İhtiyaç-İlçede gelişmiş madencilik sektörü faaliyette MEB (MTEGM)’nin 02.02.2017 tarihli ve 1371727 sayılı yazısı gereği b) 2017-2018 öğretim yılında MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 121.maddesinde “(1) Mesleki Eğitim Kurulunca 3308 sayılı Kanun kapsamına alınan meslek alan/dallarında öğrenim gören öğrencilerin 12 nci sınıfta işletmelerde mesleki eğitim görmeleri esastır. Sektörün özelliği, çalışma ve kapasite durumuyla okul ve iklim şartları da dikkate alınarak yılın belli zamanlarında faal olan meslek alan/dallarında yapılacak yoğunlaştırılmış eğitim bu Yönetmeliğin ilgili maddesi hükümlerine göre yapılır. Mesleki eğitim merkezlerinde kayıtlı öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitimi, 9 uncu sınıfta işletme ile sözleşmenin imzalanmasıyla başlar. (2) İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu kararıyla ilgili alanın/dalın modüler eğitim programlarını uygulamaya elverişli eğitim birimi bulunan işletmelere, 11 inci sınıf öğrencileri de mesleki eğitim için gönderilebilir.” denildiğinden ilimiz Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yiyecek içecek hizmetleri ile konaklama ve seyahat hizmetleri alanlarında eğitim gören ek-1 listede ad, soyadı, sınıf, alan ve dal bilgileri yazılı öğrencilerinin ilgili işletmelerde yoğunlaştırılmış eğitim yapmasına, Oybirliği ile karar verilmiştir. Ek: Yoğunlaştırılmış Eğitim Alacak Olan Yoncalı MTAL Öğrenci Listesi. Başkan Üye Üye Ahmet Hamdi NAYİR Kamil SARAÇOĞLU Harun ZEYBEK Vali Belediye Başkanı İl Özel İdaresi Genel Sekreter V. Üye Üye Üye Yusuf BALCI Mehmet ALBAYRAK Hüsnü BALCI Zafer Kalkınma Ajansı Bilim Sanayi ve Teknoloji İŞKUR İl Müdürü V. Genel Sekreteri İl Müdürü Üye Üye Üye İsmail Hakkı UYGUN Sebahattin DÜLGER Doç. Dr. Mustafa AYDIN Ticaret İl Müdür V. İl Milli Eğitim Müdürü D.P.Ü. Öğretim Üyesi Üye Üye Üye Nafi GÜRAL İbrahim YİĞİT Eşref ERDEN KUTSO Yön. Kurulu Bşk. Esnaf ve Sanatkarlar TÜRK-İŞ İl Temsilcisi Odaları Birliği Bşk. Üye Üye Doğan CEBECİ Hatice YAKAR HAK-İŞ Temsilcisi Türkiye Sakatlar Konf. İl Temsilcisi