il istihdam mesleki eğitim kurulu kararı

 2015-2 Nolu Karar 15.04.2015 tarihli il istihdam mesleki eğitim kurul kararı