EKİM 2017 İL HAYAT BOYU KARARLARI

EKİM 2017 İL HAYAT BOYU KARARLARI

ALINAN KARARLAR

18 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 10.00’da İlimiz Bağlar  İlçesi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyon üyeleriyle toplantı yapılmış olup, toplantıda alınan kararlar aşağıya çıkarılmıştır.

1-Hayat  Boyu  Öğrenme anlayışıyla bireylerin; bilimsel, girişimci, teknolojik, iktisadi, sosyal kültürel gelişmelerini ve serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak, yeteneklerini geliştirme imkanlarını sağlamak.

2-17 İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerimiz bünyesinde açılan kurslarımızın başarıya ulaşması  açısından sürekli ve düzenli olarak denetlenmesi varsa eksikliklerin acilen giderilmesi.

3-Yapılacak planlamada açılması planlanan kurslarla ilgili alan taramalarının yapılması, İlimizdeki kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları ile işbirliğine gidilmesi.

4-Kayıt kabul işlemlerinin yılın 12 ayında aralıksız yapılması, yeterli kursiyer  sayısına  ulaşan kurs taleplerinin değerlendirilerek bir an önce açılması.

5-Okul çağı dışına çıkmış öğrencilerin açık öğretim okullarına kayıtlarının yapılabilmesi için gerekli çalışmaların başlatılması ve bu konuda gerekli duyuruların yapılması.

6-Yöremizde turizm hareketliliği ile birlikte daha çok ihtiyaç duyulan İş Güvenliği, Arapça ve İngilizce kurslarına ağırlık verilmesi.

7-Maddi durumu yetersiz olan kursiyerlerin bazı temel ihtiyaçlarının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile okul aile birliğinden karşılanması için gerekli çalışmaların yapılması.

8-Gerçekleştirilen faaliyetlerin sadece merkezi yerleşim birimlerinde ve Halk Eğitimi Merkezi hizmet binalarında yoğunlaşması ile yetinilmemesi, mahalle, köy, mezra ve beldelerde de yaygınlaştırılmasına yönelik tüm imkânların seferber edilmesi, bunun yanında kursların okullarımızda da açılması ve bunlardan faydalanılması.

9-Kadın hükümlülere yönelik girişimcilik kurslarının açılmasının sağlanması.

10-İlimizdeki Şoförler Odası, Halk Eğitimi Merkezi ve İl Emniyet Müdürlüğünün iş birliğinde toplu taşıma araçları şoförlerine yönelik iş ve insan ilişkileri, iletişim, değerler eğitimi, trafik kuralarına uyma vb. gibi konularda eğitimlerin düzenlenmesi.

11-Okuma-Yazma oranlarının artırılması için İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile Halk Eğitimi Merkezleri tarafından çalışmalara hız verilmesi.

12-Halk Eğitimi faaliyetlerinin geniş kitlelere duyurulması için el broşürü ve ilan gibi tanıtım  çalışmalarının yapılması ve okullarımız aracılığı ile velilere duyurulması ve kursların açılması için özen gösterilmesi.

13-Sağlıkla ilgili seminer ve konferans düzenlenmesi amacıyla Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerimizce İl Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Merkezleriyle işbirliğine gidilmesi. Sağlık konusunda vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın bilgilendirilmesi ve seminerler düzenlenmesi.

14-İl/İlçe Müftülüğü ile koordineli olarak Kuran Kursu ve camilerde Elif  ba ve Tecvit kurslarının açılması.

15-Eğitim çağında olan çocukların anne ve babalarına yönelik kursların düzenlenmesi.

16-İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılacak işbirliği sonucunda kanser hastalığı ile ilgili kursların açılması ve bu konuda alınacak önlemler konusunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi .

17-Aile içi şiddet konusunda bilgilendirme ve farkındalık eğitimlerinin diğer kurumlarla yapılacak işbirliği ile kursların düzenlenmesi.

18-Hayat Boyu Öğrenme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için kamu kurum kuruluşları, vakıf, dernek, üniversite ve STK’larla işbirliğinin geliştirilmesi.

19-Bireylerin milli bütünleşme ve bireysel gelişimini güçlendirici, yurttaşlık hak ve ödevlerini bilinçli olarak yapmalarını sağlayıcı, demokrasi kültürünü, düşünce, kişilik ve yeteneklerini geliştirici biçimde eğitim çalışmaları yapmak.

20-Kurs merkezlerinde görevli öğretmen, usta öğretici, gönüllü öğreticiler için iletişim, sosyal hayata uyum, aile sağlığı, çocuk eğitimi ve ailelerin sorumluluğu, kadın hakları ve toplumda kadının yeri, personelin özlük hakları vb. konularda bilinçlenmelerinin sağlanması için oryantasyon kurslarının verilmesi.

21-Liseden mezun olan öğrencilere DYK kurslarından faydalanabilmeleri için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması.

22-İlimizde ikamet eden yabancı vatandaşlara yönelik olarak okuma-yazma ve diğer branşlarda ihtiyaç duyulması halinde kursların açılması.

23-Toplumun engelli olan bireylerine dönük bilgiyi ve beceriyi kazandıran kursların açılması için engellilere ait kurum ve  derneklerle işbirliğine gidilmesi.