Yusufeli Kılıçkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi bünyesinde Adalet alanı Zabıt Katipliği Dalı açılmasına.Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi bünyesinde Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanının Kat Hizmetleri dalının açılmas

İlimiz, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2018 yılı Ocak ayı olağan toplantısı, Vali Yardımcısı Sn. Seda BAŞOĞLU başkanlığında 18.01.2018 tarihinde Valilik Toplantı Salonunda yapılmıştır.

                Vali Yardımcısının açılış konuşmasının ardından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

                İl Müdürü Cevdet ERTÜRK tarafından İl Müdürlüğümüzün 2017 yılı faaliyetleri ile Engelli ve Eski Hükümlülere yönelik Hibe desteğine başvuran projelerinin sunumu yapılmıştır. 2018 yılı eğitim planı ve 2017 yılı faaliyet raporu kurulun onayına sunulmuş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

  1. Artvin Çalışma ve İş Kurumunun 2018 yıllı işgücü eğitim planının onaylanmasına, planda yer alan mesleklerden, meslek edinmeye ve istihdama yönelik olanların öncelikli olarak açılmasına,
  2. İl İstihdam Ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11. Maddesi (ı) bendi gereği, yürütme kurulu tarafından hazırlanan 2017 yılı faaliyet raporunun onaylanmasına,
  3. Kurumun Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyondan karşılanan, Engelli ve Eski Hükümlülere yönelik proje desteği kapsamında; İl Müdürlüğüne yapılan 4 adet engelli kendi işini kurma, 1 adet Eski Hükümlü kendi işini kurma ve 3 adet Engelli Destek Teknolojilerine Yönelik Projeler kurul üyelerince uygun bulunmuş olup, İl Müdürlüğünce komisyona sunulmasına,
  4. İl İstihdam Ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9 maddesi gereği yürütme kurulu üyelerinin İŞKUR İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün birer üyeleri ile  İl Özel İdaresinden bir üye, Artvin Çoruh Üniversitesinden bir üye, İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünden bir üye ile oluşturulmasına,
  5.  İlimiz Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı orta öğretim okullarında 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında;
  • Yusufeli Kılıçkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi bünyesinde Adalet alanı Zabıt Katipliği Dalı açılmasına.
  • Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi bünyesinde Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanının Kat Hizmetleri  dalının açılmasına.

 

Oy birliği ile karar verilmiştir.

18/01/2018

 

 

 

Seda BAŞOĞLU

Vali Yardımcısı

 

 

 

 

   (Katılmadı)                                                                                                                                   

Mehmet KOCATEPE                           Abdurrahman ANLAŞ                                                Kenan GÜRAY

Belediye Başkanı                               İl Özel İdare Genel Sekr. Yrd.                           İl Milli Eğitim Müd. Yrd.

 

 

 

 

 

 

Cevdet ERTÜRK                                Hayri YOLOĞLU                                             Yrd.Doç.Dr Muhammet ARDIÇ

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü         Bilim Sanayi ve Tek.İl Müdürü                         Artvin Çoruh Üniversitesi         

 

 

 

                                                                     (Katılmadı)

               Bilal TAŞ                                                   Kurtul ÖZEL                                                 Demirhan ELÇİN

                Ticaret İl Müdürü                             Artvin TSO Başkanı                               Esnaf ve San.Od. Bir.Başkanı

 

 

 

 

              

                    Fugen YAVUZAY                               Bahattin ÖZTÜRK                                        Turan TANIYAN             

                 TİSK İl Temsilcisi                                  TÜRK-İŞ Temsilcisi                                     HAK-İŞ İl Temsilcisi

 

 

 

 

 

Gönül İSTANBULLU                                                     Berna KİRİŞ TURNA                                      

Türkiye Sakatlar Konf. İl Temsilcisi                  D.Karadeniz Kalk.Ajansı Koord.