28 MART 2018 İL HAYAT BOYU ÖĞRENME KURUL KARARLARI

MART 2018 İL HAYAT BOYU ÖĞRENME KARARLARI

 KURSLARIN AÇILMASINDA GENEL OLARAK ALINAN ORTAK KARARLAR

1-17 İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerimiz bünyesinde açılan kurslarımızın başarıya ulaşması  açısından düzenli olarak denetlenmesi varsa eksikliklerin acilen giderilmesi.

2-Hayat  Boyu  Öğrenme anlayışıyla bireylerin; bilimsel, girişimci, teknolojik, iktisadi, sosyal kültürel gelişmelerini ve serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırılması, yeteneklerini geliştirme imkanlarının sağlanması.

3-Yapılacak planlamada açılacak olan kurslarla ilgili alan taramalarının yapılması, İlimizdeki kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları ile işbirliğine gidilmesi.

4-Kayıt kabul işlemlerinin yılın 12 ayında aralıksız yapılması, yeterli kursiyer  sayısına  ulaşan kurs taleplerinin değerlendirilerek bir an önce açılması.

5-Okul çağı dışına çıkmış öğrencilerin açık öğretim okullarına kayıtlarının yapılabilmesi için gerekli çalışmaların başlatılması ve bu konuda gerekli duyuruların Halk Eğitimi Merkezleri tarafından yapılması.

6-Gerçekleştirilen faaliyetlerin sadece merkezi yerleşim birimlerinde ve Halk Eğitimi Merkezi hizmet binalarında yoğunlaşması ile yetinilmemesi; mahalle, köy, mezra ve beldelerde de yaygınlaştırılmasına yönelik tüm imkânların seferber edilmesi, bununla birlikte kursların okullarımızda da açılması ve bunlardan faydalanılması.

7-İlimizdeki Şoförler Odası, Halk Eğitimi Merkezi ve İl Emniyet Müdürlüğünün iş birliğinde toplu taşıma araçları şoförlerine yönelik iş ve insan ilişkileri, iletişim, değerler eğitimi, trafik kuralarına uyma vb. gibi konularda eğitimlerin düzenlenmesi.

8-İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılacak işbirliği sonucunda kanser hastalığı ile ilgili kursların açılması ve bu konuda alınacak önlemler konusunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi .

9-Halk Eğitimi faaliyetlerinin geniş kitlelere duyurulması için el broşürü ve ilan gibi tanıtım çalışmalarının yapılması ayrıca okullarımız aracılığı ile velilere duyurulup kursların açılması için özen gösterilmesi.

10-Sağlıkla ilgili seminer ve konferans düzenlenmesi amacıyla Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerimizce İl Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Merkezleriyle işbirliğine gidilmesi. Sağlık konusunda vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın bilgilendirilmesi için  seminerler düzenlenmesi.

11-Okuryazarlık Seferberliği kapsamında okuma-yazma oranlarının artırılması için il/ilçe komisyonlarının kurulması, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile Halk Eğitimi Merkezleri tarafından konu ile ilgili çalışmalara hız verilmesi ve okur-yazar olmayan vatandaşlarımızın okur-yazar hale getirilmesi için gerekli önlemlerin alınması.

12-Hayat Boyu Öğrenme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için kamu kurum kuruluşları, vakıf, dernek, üniversite ve STK larla işbirliğinin geliştirilmesi.

13-İlimizde ikamet eden yabancı vatandaşlara yönelik olarak okuma-yazma ve diğer branşlarda ihtiyaç duyulması halinde kursların açılması.