28/01/2019Tarihli İl İstihdam Kurulu Toplantısı

Toplantı No:1

İlimiz, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2019 yılı Ocak ayı olağan toplantısı, Vali Yardımcısı Sn. Seda BAŞOĞLU başkanlığında 28.01.2019 tarihinde Genel Müdürlüğümüz Fon ve Aktüerya Daire Başkanı Fazlı KÜÇÜK'ün katılımlarıyla Valilik Toplantı Salonunda yapılmıştır.

Vali Yardımcısının açılış konuşmasının ardından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

İl Müdürü Cevdet ERTÜRK tarafından İl Müdürlüğümüzün 2018 yılı faaliyetleri ile 2018 Yılı İşgücü Piyasası Analizi Raporu ve Çocuk İşçiliği hakkında sunum yapılmıştır. Ardından Daire Başkanımız Fazlı KÜÇÜK değerlendirme konuşması yapmış ve akabinde İl özel İdaresi Genel Sekreteri Orhan Yazıcı, Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin KURT, Milli Eğitim İl Müdür Yardımcısı Kenan Güray ve Zihinsel Engelliler Başkanı Hatice Nur Ersöz gündemdeki konular hakkında söz almışlar ve konuşmalarını gerçekleştirmişlerdir. Gündemdeki konuların değerlendirilmesinin ardından gündem dışı olarak Milli Eğitim Müdürlüğünün alan dal açma ile ilgili teklifi değerlendirilmiş ve gündeme alınmaya karar verilmiştir. Gündemdeki konular değerlendirildikten sonra aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 1. İstihdamın kalıcı olması için İşverene ait sigorta primlerinin düşürülmesi ve teşviklerin tek kalem üzerinden yapılması önerisinin Genel Müdürlük aracılığıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sunulmasına,
 2. Köylerin nüfusunun okul ihtiyacı ya da işsizlik gibi nedenlerle azalması nedeniyle TYP Projelerinin köylere dönüş projesi olarak değerlendirilmesi ayrıca TYP'den yararlanacak katılımcıların sadece SGK'larını ödemek suretiyle üretimin artmasına katkı sağlamak üzere projelerin yapılması için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına iİetilmek üzere Genel Müdürlüğe sunulmasına,
 3. 06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi ile ilimiz kamu yatırımlarının yüksekliği nedeniyle 4. Bölgede yer almıştır. Daha az gelişmiş olan diğer illerin 5 veya 6. Bölge olanaklarından yararlandırılması Artvin'e gelecek olan yatırımların başka bölgelere gitmesine ve Artvin sanayisinin olumsuz etkilenmesine neden olmuştur. Artvin'in 6. Bölgede yeralması için büyük ölçekli inşaat yatırımlarının dikkate alınmadan yeniden hesaplanması konusunda Genel Müdürlük aracılığıyla ilgili Bakanlığa öneri olarak sunulmasına,
 4. Artvin'de yapılacak, turizm yatırımlarının desteklenmesi ve yerel bazda Artvin için teşviklerin özel olarak Turizm sektöründe olması için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına iletilmek üzere Genel Müdürlüğe sunulmasına,
 5. Turizm sektörüne nitelikli personel yetiştirilmek üzere Artvin Öğretmenevinin Uygulama Oteline dönüştürülmesi için Milli Eğitim Bakanlığına iletilmek üzere Genel Müdürlüğe sunulmasına,
 6. Artvin Çalışma ve İş Kurumunun 2019 yıllı işgücü eğitim planının onaylanmasına, planda yer alan mesleklerden, meslek edinmeye ve istihdama yönelik olanların öncelikli olarak açılmasına,
 7. İl İstihdam Ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11. Maddesi (ı) bendi gereği, yürütme kurulu tarafından hazırlanan 2018 yılı faaliyet raporunun onaylanmasına,
 8. Kurumun Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyondan karşılanan, Engelli ve Eski Hükümlülere yönelik proje desteği kapsamında; İl Müdürlüğüne yapılan 2 adet engelli kendi işini kurma, 1 adet Engelli Teknoloji Destek Projelerine Yönelik Projeler kurul üyelerince uygun bulunmuş olup, İl Müdürlüğünce komisyona sunulmasına,
 9. Arhavi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Sivil Havacılık ve İnşaat Teknolojileri alanında Yer Hizmetleri ve Mimari Yapı Teknik Ressamlığı dallarının; Kemalpaşa Çok Programlı Lisesinin Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanın açılmasına ayrıca Şavşat Çok Programlı Lisesi bünyesindeki Anadolu Lisesinin kademeli olarak kapatılmasına ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine dönüştürülmesine;
 10. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 18. Maddesi gereği ilgili önlisans ve lisans programları ile ilgili 10 ve daha fazla personel çalıştıran resmi ve özel kurumlarda yaz stajları yapmalarına,
 11. Çocuk İşçiliği İle Mücadele için Artvin Çalışma ve İş Kurumu başkanlığında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumundan üyelerin de bulunduğu Çocuk İşçiliği İle Mücadele biriminin

Artvin il ve ilçelerinde sanayi, ticaret odaları, esnaf ve sanatkarlar odaları, ziraat odaları ayrıca gerekli görülen kurum ve kuruluşları ziyaret etmeleri ve varsa çocuk işçilerin tespit edilmesi için görevlendirilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Seda BAŞOĞLU                              

Vali Yardımcısı

 

 

 

Mehmet KOCATEPE                   Orhan YAZICI                           Abdulcelil KAHVECİ

Belediye Başkanı                         İl Özel İdare Genel S.                  İl Milli Eğitim Müd.

 

 

 

Cevdet ERTÜRK                              Hayri YOLOĞLU

Çalışma ve İş Kurumu Müd.             Bilim Sanayi ve Tek. İl Müd.

 

 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Muhammet ARDINÇ                            Bilal TAŞ

Artvin Çoruh Üni.                                                                 Ticaret İl Müd.

 

 

 

Seçkin KURT                                    Hakkı SEYHAN

Artvin TSO Başkanı                          Esnaf ve San. Oda Bir. Başkanı V.

 

 

 

Fugen YAVUZ                                  Bahattin ÖZTURK                Suat SEÇGİN

TİSK İl Temsilcisi                              TÜRK-İŞ Temsilcisi               HAK-İŞ İl Temsilcisi

 

 

 

Hatice Nur ERSÖZ                                                   Berna KİRİŞ TURNA

Türkite Sakatlar Konf. İl Temsilcisi                          D. Karadeniz Kalk. Ajansı Koord