2014-2015 2. İL HBÖ HALK EĞİTİMİ PLANLAMA VE İŞBİRLİĞİ KOMİSYON KARARLARI

  İlimiz Bağlar İlçesi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyon üyeleriyle toplantı yapılmış olup, toplantıda alınan kararlar aşağıya çıkarılmıştır.

1-Yapılacak planlamada açılması planlanan kurslarla ilgili alan taramalarının yapılması, İlimizdeki kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları ile işbirliğine gidilmesi.

2- Hayat  Boyu  Öğrenme anlayışıyla bireylerin; bilimsel, girişimci, teknolojik, iktisadi, sosyal kültürel gelişmelerini ve serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak, yeteneklerini geliştirme imkanlarını sağlamak.

3- Meslek ve beceri geliştirme kurslarına öncelik verilmesi bu kursların ihtiyaçları göz önüne alınarak resmi, özel kurum ve özel şirketlerle işbirliği yapılması

4-Hayat Boyu Öğrenme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için kamu kurum kuruluşları, vakıf, dernek, üniversite ve STK’larla işbirliğinin geliştirilmesi

5-17 İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerimiz bünyesinde açılan kurslarımızın başarıya ulaşması açısından sürekli ve düzenli olarak denetlenmesi varsa eksikliklerin acilen giderilmesi.

 6-Halk Eğitim faaliyetlerinin geniş kitlelere duyurulması için el broşürü ve ilan gibi tanıtım çalışmalarının yapılması ve okullarımız aracılığı ile velilere duyurulması ve kursların açılması için özen gösterilmesi.

7-Bireylerin milli bütünleşme ve bireysel gelişimini güçlendirici yurttaşlık hak ve ödevlerini bilinçli olarak yapmalarını sağlayıcı, demokrasi kültürünü, düşünce, kişilik ve yeteneklerini geliştirici biçimde eğitim çalışmaları yapmak.

8-Maddi durumu yetersiz olan kursiyerlerin bazı temel ihtiyaçlarının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile okul aile birliğinden karşılanması için gerekli çalışmalar yapılmış olup çalışmalara aynen devam edilmektedir.

9-Yaşlı bireylerin sosyal ve ekonomik hayata etkin olarak katılımları için eğitim çalışmaları yapmak.

10-İlimize bağlı 17 İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince AB proje birimlerini takip  etmek ve proje üretmek için gerekli çalışmaların yapılması.

11-Kayıt kabul işlemlerinin yılın 12 ayında aralıksız yapılması, yeterli kursiyer sayısına  ulaşan kurs taleplerinin değerlendirilerek bir an önce açılması.

12-Gerçekleştirilen faaliyetlerin sadece merkezi yerleşim birimlerinde ve Halk Eğitimi Merkezi hizmet binalarında yoğunlaşması ile yetinilmemesi, mahalle, köy, mezra ve beldelerde de yaygınlaştırılmasına yönelik tüm imkânların seferber edilmesi, bunun yanında kursların okullarımızda da açılması ve bunlardan faydalanılması.

13-Okuma-Yazma kurslarının yaygınlaştırılarak devam ettirilmesi ve okumaz-yazmaz vatandaşlarımızın okur-yazar hale getirilmesi için çalışmaların tüm hızıyla devam ettirilmesi.

14-I.ve II.Kademe okuma-yazma seviye tespit sınavlarının her ay 17 İlçemizde yapılması.

15-İlimizde yer alan kamu kurum ve kuruluşları tarafından kendi çalışanlarına yönelik Hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katılımın sağlanması. ihtiyaç duyulan kurs, seminer, panel ve benzeri gibi faaliyetlerin düzenlenmesi İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğine gidilmesi.

16-İl/İlçe Müftülüğü ile koordineli olarak kuran kursu ve camilerde elifba ve tecvit kurslarının açılması.

17-Kurs merkezlerinde görevli öğretmen, usta öğretici, gönüllü öğreticiler için iletişim, sosyal, hayata uyum, aile sağlığı, çocuk eğitimi ve ailelerin sorumluluğu, kadın hakları ve toplumda kadının yeri, personelin özlük hakları vb.konularda bilinçlenmeleri sağlanacak.

18-İlimiz sınırları içerisinde bulunan  kapalı ve infaz cezaevi kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerin rehabilitesi, topluma kazandırılmaları ve boş zamanlarını değerlendirmelerine yönelik kursların açılması (ceza evindeki mekan, derslik, malzeme ve insan kaynağından yararlanılması)

19-İlçelerde İlçe Tarım Müdürlükleriyle işbirliği yapılarak mahalle ve köylerde açılacak tarım ve hayvancılıkla ilgili kurslarda öğretici ve yer temini konusunda destek istenmesi.

20-Çevre bilincinin artırılması ve geliştirilmesi için İl Çevre Müdürlüğü ile işbirliğine gidilerek gerekli çalışmaların başlatılmasına. 

21-Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında okullarımızdaki bilişim sınıfları, kütüphane ve bahçedeki spor tesislerinin kullanılması konusunda okullarımızın hafta sonları halka açık olması için gerekli tedbirlerin alınması

22-Yöresel özellik ve ihtiyaçlara göre eğitim, öğretim, üretim, istihdama yönelik çalışmalar ile nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine mesleki ve teknik içerikli eğitim çalışmaları yaptırmak.

23-Aile eğitimi programları ile Türk aile yapısını güçlendirerek toplumsal yapının korunmasını sağlamak ve bu amaçla sürekli eğitim imkanları hazırlamak.

24-İl Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi planlama iş birliği komisyon toplantısında alınan karar gereği İlimiz Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına bağlı iş yerlerini, ziyaret etmek ve yerinde görmek amacıyla Sayın Vali Yardımcımız Remzi KATTAŞın başkanlığında 17 İlçe  Halk Eğitimi Merkezi ,Mesleki Eğitim Merkezi, Olgunlaşma Enstitüsü ve METEM Müdürlerinin katılımı ile 23 Kasım 2015 Pazartesi günü saat 10.00 da ilimiz Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığı toplantı salonunda toplantı yapılması kararlaştırıldı.