Toplantı Tarihi: 27/10/2015 Toplantı Yeri: Valilik Toplantı Salonu Karar No:2015/4 Olağan Toplantı

İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi: 27/10/2015 Toplantı Yeri: Valilik Toplantı Salonu Karar No:2015/4 Olağan Toplantı 25/06/2003 tarih ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’nun 13 üncü ve 32 inci maddeleri ile 21 Ekim 2008 tarih ve 27031 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince kurulan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulumuzun 2015 yılı 4.olağan toplantısı, 27/10/2015 tarihinde Vali Yardımcımız Sayın Sedat OKTAR’ ın başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleşmiş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır: 1. Kuruldan alınan yetki doğrultusunda Temmuz-Eylül 2015 döneminde açılan ve aşağıdaki tabloda yer alan Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezi (UMEM) Projesi kapsamında açılan Mesleki Eğitim Kursunun; Kurul tarafından uygun bulunmasına;2015/4-1 Sıra No Meslek Kurs Türü Kursiyer Sayısı 1 Yatak/Baza Dikiş Makinesi Operatörü UMEM 100 Toplam 100 2. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13. maddesi gereği teşkil edilen Denetim Kurulları tarafından Temmuz-Eylül 2015 döneminde denetlenen 530 adet işgücü eğitim faaliyetlerine ilişkin düzenlenen denetim raporlarının, Kurul tarafından uygun bulunmasına;2015/4-2 3. Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışmanlık Alt Çalışma Grubu tarafından Ekim 2015 dönemi olağan toplantısında planlanan ve aşağıda belirlenen çalışma programının onaylanmasına,2015/4-3 a) İş ve Meslek Danışmanlığı faaliyetleri kapsamında Rehberlik ve Araştırma Merkezi(RAM) tarafından belirlenecek okullardan; ortaokul öğrencilerine meslek seçimi ve önemi, lise öğrencilerine ise iş arama becerileri kazandırma konuları hakkında bilgilendirme seminer faaliyetlerinin yapılması; b) İş ve Meslek Danışmanları tarafından İŞKUR’a müracaat eden 300 iş arayana Mesleki Yönelim Bataryası uygulanması; c) RAM tarafından belirlenen 8 okuldan seçilen 8. Sınıf öğrencilerinden 80 öğrenci ile birlikte meslekleri ve işyerlerini tanımaları için Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası(KUTSO)-RAM işbirliği ile işyeri ziyaretleri düzenlenmesi ve bölüm/meslek tanıtım faaliyetleri kapsamında Dumlupınar Üniversitesi’nin ziyaret edilmesi; d) KUTSO-RAM işbirliği ile Çinikent Özel Eğitim Ortaokulu 8. sınıf engelli öğrencilerinin işyeri ziyaretlerine katılımının sağlanması; 4. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-İŞKUR-Türkiye Ziraat Odaları Birliği işbirliğinde yürütülen ‘’Sürü Yönetim Elemanı Benim Projesi’’ kapsamında mesleki eğitim kurslarının 2016 yılında da devam ettirilmesine; 2015/4-4 5. 2015 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan ‘’Kütahya Girişimcilik Zirvesi’’ etkinliğin Kurul tarafından onaylanmasına; 2015/4-5 6. 2015 yılı İşgücü Eğitim Planına aşağıdaki katılımcı sayılarının ilave edilmesine; 2015/4-6 Program Katılımcı Sayısı 1.Girişimcilik Eğitimi 100 2.İşbaşı Eğitim Programı 500 Toplam 600 7. İlimiz Altıntaş Çok Programlı Lisesi bünyesinde Ulaştırma Hizmetleri alanında ‘’Lojistik’’ dalı açılmasının Kurul tarafından uygun bulunmasına, 2015/4-7 Oybirliği ile karar verilmiştir. (Katılmadı) Başkan Üye Üye Sedat OKTAR Kamil SARAÇOĞLU Muhittin ŞAHİN Vali a. Vali Yardımcısı Belediye Başkanı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Üye Üye Üye Coşkun ESEN Mehmet ALBAYRAK Doç. Dr. Mustafa AYDIN İl Milli Eğitim Müdürü Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü DPÜ Öğretim Üyesi Üye Üye Üye F. Eren TÜRKMEN İsmail Hakkı UYGUN Nafi GÜRAL İŞKUR İl Müdürü Ticaret İl Müdür V. KUTSO Yön. Kurulu Bşk. (Katılmadı) (Katılmadı) Üye Üye Üye Veli OĞUZ İbrahim YİĞİT Eşref ERDEN Zafer Kalkınma Ajansı Esnaf ve Sanatkarlar TÜRK-İŞ İl Temsilcisi Genel Sekreter V. Odalar Birliği Başkanı Üye Üye Doğan CEBECİ Hatice YAKAR HAK-İŞ Temsilcisi Türkiye Sakatlar Konf. İl Temsilcisi