26 Ocak 2015 tarihinde yapılan İl İstihdam Mesleki Eğitim Kurulu Kararları

2015/1 nolu karar

 

 İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU

TOPLANTI KARARLARI

 

            İlimiz, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2015 yılı Ocak ayı olağan toplantısı, Vali Yardımcısı Sn. Önder COŞĞUN başkanlığında 26 Ocak 2015 tarihinde Valilik Toplantı salonunda yapılmıştır.

Vali Yardımcısının açılış konuşmasının ardından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

İl Müdür V. Cevdet ERTÜRK tarafından İl Müdürlüğümüzün 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin sunum yapılmıştır. 2015 yılı eğitim planı ve 2014 yılı faaliyet raporu kurulun onayına sunulmuş, yürütme kurulu ve denetleme kurulunda görev alacak kurum/kuruluşlar belirlenmiş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

            1-  Artvin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün 2014 yılı işgücü eğitim planına, Duvar ve Taş İşçiliği kursu, İş Makineleri Kullanım kursu ve sekreter kursunun eklenmesine ve eğitim planının onaylanmasına.

 

            2- İlimizdeki sanayi esnafının eleman bulmada zorluk çektiği, gençlerin bu mesleklere ilgi duymadığı bilinmekle birlikte, İl Müdürlüğünce düzenlenecek kurs programlarında, daha çok istihdam edilebilirliği olan ve ilimiz iş piyasasında ihtiyaç duyulan mesleklerde kurs açılmasına ve mesleksiz gençlerin bu kurslara yönlendirilmesine çalışılmasına.

                                   

            3- İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları hakkında yönetmeliğin 11. maddesi (ı) bendi gereği, yürütme kurulu tarafından hazırlanan 2014 yılı faaliyet raporunun onaylanmasına.

           

            4- İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9.  maddesi gereğince,

Yürütme Kurulunun;   Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çoruh Üniversitesi,  İl Özel İdaresi, İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü temsilcilerinden,

Denetleme Kurulunun: Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Belediye Başkanlığı, İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü temsilcilerinden oluşturulmasına.

Oy birliği ile karar verilmiştir.

 

(İmza sirküsü imzalıdır.)

 

Önder COŞĞUN

      Vali Yrd.

 

  Mehmet KOCATEPE                        Orhan YAZICI                                Mustafa YANMAZ

    Belediye Başkanı                   İl Özel İdaresi Gen.Sekreteri                   İl Milli Eğitim Müdür

 

 

 

    Cevdet ERTÜRK                        Hayri YOLOĞLU                                           Mehmet Serkan ÇALI

Çalışma ve İş Kurumu                       Bilim Sanayi ve Tekn. İl Müd.                   Artvin Çoruh Üniversitesi

       İl Müdürü V.                                                                                                                                                                                                  

     

    Özcan YILMAZ                         Kurtul ÖZEL                                    Demirhan ELÇİN                     

Ticaret İl Müdür V.                   Artvin TSO Başkanı                       Esnaf ve San. Od. Birliği Başkanı         

                                                                                                                         

Fugen YAVUZAY                    Bahattin ÖZTÜRK                                 Turan TANİYAN          

TİSK İl Temsilcisi                    TÜRK-İŞ Temsilcisi                               Hak-İş İl Temsilcisi                   

 

        Hatice Nur ERSÖZ                                     Berna KİRİŞ TURNA          

 Özürlüler İdaresi İl Temsilcisi                  D.Karadeniz Kalk. Ajansı Koord.