22 Ekim 2015 tarihinde yapılan İl İstihdam Mesleki Eğitim Kurulu Kararları

2015/4 Nolu Karar

İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU

TOPLANTI KARARLARI

 

     İlimiz, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2015 yılı  Ekim  ayı olağan toplantısı, Vali Yardımcısı   Sn. Mutlu ALMALI   başkanlığında  22 Ekim   2015 tarihinde  Valilik Toplantı salonunda yapılmıştır.

   

   Vali Yardımcısı tarafından yapılan  açılış konuşmasından sonra gündem maddelerine geçilmiştir.Çalışma ve İş Kurumu  İl Müdür v. Cevdet ERTÜRK tarafından İl Müdürlüğümüzün 2015 yılı 9 aylık dönemde gerçekleştirilen faaliyetleri ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Genç İstihdamı konularında sunumlar yapılmıştır. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kenan GÜRAY tarafından 3308 sayılı Kanunun 1. ve 2. Maddelerinin uygulanmasında yaşanan sıkıntılar kurul üyelerine anlatılmış,  Gündem maddeleri üzerinde yapılan görüşmeler sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

     1- İŞKUR İl Müdürlüğünce düzenlenen aktif işgücü programlarında, kadın ve genç işsizlere öncelik verilmesine devam edilmesine.

     2- Kurum hizmetlerinden  gençlerin daha fazla yararlanması için üniversite ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik hizmetlerin artırılmasına.

   3- 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun geçici 1. Maddesi hükümlerinin uygulanması için ilimizdeki Mesleki Eğitim Merkezlerinin müracaatları kabul edip, uygun olanların kalfalık/ustalık sınavlarına alınmalarının sağlanmasına.

 

      Oy birliği ile karar verilmiştir.

  (İmza sirküsü imzalıdır.)

                                                             22/10/2015

 

Mutlu ALMALI

      Vali Yrd.

  

      

Erkan YAZAN                                    Orhan YAZICI                                Kenan GÜRAY

Belediye Başkan Yrd.                 İl Özel İdaresi Gen.Sekreteri               İl Milli Eğitim Müdür yrd.

 

           

  

 Cevdet ERTÜRK                        Hayri YOLOĞLU                         Yrd.Dç.Dr. Muhammed ARDIÇ

Çalışma ve İş Kurumu                    Bilim Sanayi ve Tekn. İl Müd.              Artvin Çoruh Üniversitesi

    İl Müdürü V.                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

Özcan YILMAZ                         Kurtul ÖZEL                                         Demirhan ELÇİN                               

Ticaret İl Müdür V.                   Artvin TSO Başkanı                       Esnaf ve San. Od. Birliği Başkanı         

                                                                                                                               

 

 

 

 

Fugen YAVUZAY                    Bahattin ÖZTÜRK                                 Turan TANİYAN          

TİSK İl Temsilcisi                    TÜRK-İŞ Temsilcisi                               Hak-İş İl Temsilcisi                   

 

 

 

      Hatice Nur ERSÖZ                                     Berna KİRİŞ TURNA      

 Özürlüler İdaresi İl Temsilcisi                  D.Karadeniz Kalk. Ajansı Koord.