29 Ocak 2016 tarihinde yapılan İl İstihdam Mesleki Eğitim Kurulu Kararları

29 Ocak 2016 tarihinde yapılan İl İstihdam Mesleki Eğitim Kurulu Kararları

Toplantı Tarihi : 29.01.2016 Toplantı No : 2016/1 İlimiz, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2016 yılı Ocak ayı olağan toplantısı, Vali Yardımcısı Sn. Mutlu ALMALI başkanlığında 29 Ocak 2016 tarihinde Valilik Toplantı salonunda yapılmıştır. Vali Yardımcısının açılış konuşmasının ardından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. İl Müdür V. Cevdet ERTÜRK tarafından İl Müdürlüğümüzün 2015 yılı faaliyetleri ile Engelli ve Eski Hükümlülere yönelik hibe desteğine başvuranların projelerinin sunumu yapılmıştır. 2016 yılı eğitim planı ve 2015 yılı faaliyet raporu kurulun onayına sunulmuş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1- Artvin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün 2016 yılı işgücü eğitim planının onaylanmasına, planda yer alan mesleklerden, meslek edinmeye ve istihdama yönelik olanların öncelikli olarak açılmasına. 2- İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları hakkında yönetmeliğin 11. maddesi (ı) bendi gereği, yürütme kurulu tarafından hazırlanan 2015 yılı faaliyet raporunun onaylanmasına. 3- Kurumun, Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyondan karşılanan, Engelli ve Eski Hükümlülere yönelik proje desteği kapsamında 2016/1 başvuru rehberi doğrultusunda; İl Müdürlüğüne yapılan 3 adet engelli kendi işini kurma, 1 adet eski hükümlü kendi işini kurma ve 1 edat engellilere yönelik kurs başvurulan kurul üyelerince uygun bulunmuş olup, İl Müdürlüğünce Komisyona sunulmasına. 4- Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere ilişkin yayınlanan 2015/1 nolu tebliği gereği, 25 Mayıs 2016 tarihine kadar belge alınması zorunluluğu getirilen 40 meslekte, kurum/kuruluşlardan gelen talep doğrultusunda İŞKUR İl Müdürlüğünce çalışanlara yönelik eğitimler düzenlenmesine ve alınan bu kararın ilimizdeki kamu kurum/kuruluşlara bildirilmesine. 5. Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin Değerlendirme Yetkisi başlıklı 232. Maddesi gereği, Denklik işlemleri için Artvin Merkezdeki Mesleki Eğitim Merkezinin yetkili kılınmasına. 6. İlimiz Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaöğrenim okullarında 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında; -Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde, Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında Pastacılık dalının açılmasına. -Ardanuç Çok Programlı Anadolu Lisesinde Sağlık Hizmetleri alanında, Hemşire Yardımcılığı dalının açılmasına. -Arhavi Orhan Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanında, Hasta Bakımı dalının açılmasına. -Borçka Şehit Savaş Gedik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Adalet alanında Zabit Katipliği ile İnfaz ve Koruma dallarının açılmasına. -Hopa Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde. Bilişim teknolojileri alanında Web Programcılığı dalının açılmasına. -Murgul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Acil Sağlık Hizmetleri alanında Sağlık Bakım Teknisyenliği dalının açılmasına. -Şavşat Çok Programlı Anadolu Lisesinde, Sağlık hizmetleri alanında Ebe Yardımcılığı ve Hemşire Yardımcılığı dalının, Adalet alanında Zabit Katipliği dalının açılmasına. -Şavşat Meydancık Çok Programlı Lisesinde, Sağlık Hizmetleri alanında Hemşire Yardımcılığı dalının açılmasına. -Ardanuç Çok Programlı Anadolu Lisesinde Metal Teknolojileri alanının kapatılmasına. 7. 27 Ağustos 2015 tarihinde yapılan 27. Mesleki Eğitim Kuru kararlarının 10. Maddesi gereği, 3308 sayılı kanuna göre, çıraklık eğitimi kapsamındaki 152 meslek dalı içerisinde güncelliğini kaybeden meslekler ile et ve et ürünleri işletmeciliği meslek dalı, pazarlama ve perakende meslek alanının satış elemanlığı meslek dalında kantin işletmeciliği hariç 14 uzmanlığın kapsamdan çıkarılması ile ilgili, Merkez-Hopa-Yusufeli Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlerinden oluşturulan Komisyon raporuna göre; a) Et ve et ürünleri işletmeciliği meslek dalının kapsamdan çıkarılmaması, b) Pazarlama ve perakende meslek alanının kantin işletmeciliği hariç diğer dalların kapsamdan çıkarılması. c) Giyim üretim teknolojileri alanının kesim dalının kapsamdan çıkarılmasına. Oy birliği ile karar verilmiştir.

(İmza Sirküsü İmzalıdır.)

 29 Ocak 2016 tarihinde yapılan İl İstihdam Mesleki Eğitim Kurulu Kararları