Karar No:2016/1 Olağan Toplantı

26/01/2016 tarihli karar

İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi: 26/01/2016 Toplantı Yeri: İl Özel İdaresi Toplantı Salonu Karar No:2016/1 Olağan Toplantı 25/06/2003 tarih ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’nun 13 üncü ve 32 inci maddeleri ile 21 Ekim 2008 tarih ve 27031 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince kurulan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulumuzun 2016 yılı 1.olağan toplantısı, 26/01/2016 tarihinde Valimiz Sayın Şerif YILMAZ’ ın başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleşmiş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır: 1. Kuruldan alınan yetki doğrultusunda Ekim-Aralık 2015 döneminde açılan ve aşağıdaki tabloda yer alan Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezi (UMEM) Projesi kapsamında mesleki eğitim kursunun Kurul tarafından uygun bulunmasına;2016/1-1 Sıra No Meslek Kursiyer Sayısı 1 Yatak/Baza Dikiş Makinesi Operatörü 100 2. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13. maddesi gereği teşkil edilen Denetim Kurulları tarafından Ekim-Aralık 2015 döneminde denetlenen 203 işgücü eğitim faaliyetlerine ilişkin düzenlenen denetim raporlarında herhangi bir olumsuzluk olmadığı tespit edilmiş olup ilgili dönemde yapılan denetim faaliyetlerinin Kurul tarafından uygun bulunmasına;2016/1-2 3. Dumlupınar Üniversitesi; Bilim ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü(İŞKUR); Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde orta düzey teknolojiye yönelik nitelikli işgücü ihtiyacının tespitine için bir çalışma yapılmasına karar verilmiştir. Elde edilecek veriler doğrultusunda ihtiyaç duyulan mesleklerden başarıyla mezun olan ön lisans düzeyindeki iş arayanların işgücü açığı olan firmalara önerilmesine; diğer işgücü ihtiyaçlarının mesleki eğitim faaliyetleri düzenlenerek karşılanmasına, 2016/1-3 4. 2015 yılı Faaliyet Raporunun Kurul tarafından onaylanmasına;2016/1-4 5. 2016 yılı Yıllık İşgücü Eğitim Planının Kurul tarafından onaylanmasına;2016/1-5 No Meslek Adı Kursiyer Sayısı 1 Sürü Yönetim Elemanı 275 2 Dekoratif Cam İmal İşçisi 160 3 Satış Temsilcisi/Plasiyer 120 4 Çocuk Bakım Elemanı 80 5 Hasta ve Yaşlı Refakatçisi 80 6 Garson 80 7 Manda Yetiştiricisi 50 8 Ağaç Palet İmalatçısı 40 9 Hamurkâr 20 10 Grafik Animasyoncu 25 11 Web Tasarımcısı 25 12 Ön Muhasebeci 25 13 Seramik İmal İşçisi 20 14 PVC Doğramacısı 20 15 Girişimci Adayı 1.000 16 İEP Katılımcısı 2.000 Toplam Kursiyer/Katılımcı Sayısı 4020 6. Türkiye Beyaz Ay Derneği Kütahya Şubesi tarafından hazırlanan görme engellilere yönelik “Bilgisayar Operatörü” mesleğindeki mesleki eğitim kurs proje teklifi; Kurul tarafından değerlendirilmiş olup ilgili projenin engellilerin işgücü piyasasına uyum yeteneklerini artırma; iş bulma süreçlerine katkı sağlama özellikleri nedeniyle Kurul tarafından onaylanmasına;2016/1-6 7. Aşağıdaki tabloda yer alan “İşbaşı Eğitim Programı Tanıtımının Eylem Planının” Kurul tarafından onaylanmasına;2016/1-7 No Planlanan Faaliyet Faaliyetin Yapılmasında Kullanılacak Yöntem Sorumlu Kuruluş İlgili Kuruluş Eylem Süresi 1 Yerel Basında Programın Tanıtılması. Basılı ve Görsel Basın. İŞKUR - Nisan 2016 2 Afiş/Broşürlerin Basım ve Dağıtımı. Afiş/Broşür Tasarımı ve Dağıtımı. İŞKUR - Yıl Sonuna Değin 3 Programın İşveren Kesimine Tanıtılması. İlçe Bazlı Toplantılar. İŞKUR - Nisan 2016 4 Kurum/Kuruluşların Resmi Web Sitelerinde Duyurulması, Dergilerinde Yayımlanması. İİMEK Kurul Üye Kurumları ile Faaliyete ilişkin İşbirliği. İŞKUR İİMEK Kurul Üyeleri Yıl Sonuna değin 5 İŞKUR Hizmet Noktalarındaki Görevlilerin Bilgilendirilmesi. Etkin Hizmet Sunan İrtibat Görevlilerinin Eğitilmesi; Görev Paylaşımı. İŞKUR Belediyeler Nisan 2016 8. Aşağıdaki tabloda yer alan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Genç İstihdamı, Çocuk İşçiliği Konularına Yönelik Aktif İşgücü Eğitim Faaliyetleri Eylem Planının” Kurul tarafından onaylanmasına;2016/1-8 No Planlanan Faaliyet Faaliyetin Yapılmasında Kullanılacak Yöntem Sorumlu Kuruluş İlgili Kuruluş Eylem Süresi 1 Dezavantajlı gruplara yönelik eğitim faaliyetlerini artırmak. Kurslar; Girişimcilik ve İEP faaliyet düzenlemek. İŞKUR Yürütme Kurulu Yıl Sonuna Değin 2 Çocuk işçiliğin önlenmesine yönelik denetim faaliyetlerinin artırılması. Kolluk/denetim birimlerinin bu yönde bilgilendirilmesi İŞKUR Kolluk/ denetim birimi olan kurumlar Yıl Sonuna Değin 3 Çocuk işçiliği ile ilgili tanınırlık faaliyetlerini gerçekleştirmek. Afiş/broşür İŞKUR Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Yıl Sonuna Değin 9. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mesleki yeterlilik belge şartı getirilen mesleklere ilişkin çalışanlara yönelik hazırlık eğitim faaliyetlerini planlanmasına ve hazırlık eğitim faaliyetlerinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü; Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleşmesine;2016/1-9 10. Dezavantajlı/özel politika gerektiren gruplara yönelik anlık işgücü piyasası ihtiyacının oluşması, kurs neticesi istihdam imkanının yüksek olması veya kurs neticesi gelir getirici ürün oluşması hallerinde yıllık işgücü eğitim planında yer almayan mesleklerde de mesleki eğitim kursları açabilme yetkisinin Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne verilmesine ve açılan kurs bilgilerinin yapılacak ilk toplantıda Kurula sunulmasına; 2016/1-10 11. İlimizde mesleki ve teknik eğitim okullarında 2016-2017 yılı eğitim öğretim yılında aşağıda tabloda isimleri bulunan alanların açılmasına/kapatılmasına 2016/1-11 S.No Okulun Adı Açılması Planlanan Alan-Dal 1 Simav Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı türünde 1- Metal Teknolojileri Alanı a) Kaynakçılık Dalı b)Metal Doğramacılığı dalı Anadolu Teknik Program türünde 2-Mob.ve İç Mekan Tasarımı alanı a)İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi dalı b)Ahşap Doğrama Teknolojisi dalı Anadolu Teknik Program türünde 3-Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı a)Yapı Tesisat Sistemleri dalı b)Soğutma sistemleri dalı c)İklimlendirme dalı 2 Tavşanlı Arslanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Program türünde 1- Bilişim Teknolojileri alanı a)Veri Tabanı Programcılığı dalı 2-Harita Tapu Kadastro alanında a)Harita dalı 3 Tavşanlı İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1-Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanı a)Hasta Bakımı dalı b)Yaşlı Bakımı dalı 4 Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Program türünde 1-Kimya Teknolojisi alanı Kimya laboratuvarı dalı Anadolu Teknik Program türünde 1-Kimya Teknolojisi alanı Kimya Laboratuvarı dalı 5 Simav Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanı 12. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 25/01/2016 tarihli ve 858439 sayılı ilgili yazıya istinaden konu görüşülmüş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şube Başkanlığında Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TESK, TİSK Kütahya il temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan komisyonca bir rapor hazırlanmasına ve raporun Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderilmesine; 2016/1-12 Oybirliği ile karar verilmiştir. Başkan Üye Üye Şerif YILMAZ Kamil SARAÇOĞLU Muhittin ŞAHİN Vali Belediye Başkanı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Üye Üye Üye Yusuf BALCI Mehmet ALBAYRAK F. Eren TÜRKMEN Zafer Kalkınma Ajansı Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İŞKUR İl Müdürü Genel Sekreteri Üye Üye Üye Yasin YILDIRIM Coşkun ESEN Doç. Dr. Mustafa AYDIN Ticaret İl Müdür V. İl Milli Eğitim Müdürü D.P.Ü. Öğretim Üyesi (Katılmadı) Üye Üye Üye Nafi GÜRAL İbrahim YİĞİT Ramazan İLHAN KUTSO Yön. Kurulu Bşk. Esnaf ve Sanatkarlar TÜRK-İŞ İl Temsilcisi Odaları Birliği Bşk. Üye Üye Doğan CEBECİ Hatice YAKAR HAK-İŞ Temsilcisi Türkiye Sakatlar Konf. İl Temsilcisi