28.04.2016 tarihli il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantı kararı

 Alınankararlar

1. Eskişehir Çalışma ve İşkurumuel müdürlüğünce ek-1 de yer alan kurs porgramının düzenlenmesi

2.İl Milli eğitim Müdürlüğü ek-2 de belirtilen okullardaki alan /dal bölmlerinin açılması ve belirtilen okullardaki alan dal bölümlerinin ise kapatılmasına, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında Ortuevlerinde beceri eğitimine alınan mevcut stajer öğrenciler ile bundan sonra dönemlerde beceri eğitimine alınacak stajer öğrencilerin hizmet özelliği dikkate alanarak saat 22.007a kadar çalışmalarına karar verildi