17 ŞUBAT 2015 İL HAYAT BOYU ÖĞRENME, HALK EĞİTİM PLANLAMA VE İŞBİRLİĞİ KOMİSYON TOPLANTISI

 ALINAN KARARLAR

17 Şubat 2015 Salı günü saat 10.00’da İlimiz Yenişehir İlçesi Mehmetçik İlkokulu toplantı salonunda İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyon üyeleriyle toplantı yapılmış olup, toplantıda alınan kararlar aşağıya çıkarılmıştır.

1- Bakanlığımız Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 26 Haziran 2012 tarih ve 2869 sayılı Hayat Boyu Öğrenmeye Katılma Oranlarının artırılması ile ilgili yazıları gereğince İlimizde yapılan çalışmalar (düzenlenen seminer, konferans ve panel) hakkında kurul üyelerine bilgi verildi. Hayat Boyu Öğrenmeye Katılma Oranlarının artırılması ile ilgili çalışmaların devam ettirilmesi, Bu konuda sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinin devam ettirilmesi, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerimiz tarafından konu ile ilgili seminer, panel ve konferans düzenlenmesine karar verildi.

2- Açılacak kursların istihdam ve eğitim ihtiyaçlarına yönelik olması, Kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliğine gidilmesi. 

3- İhtiyaçların tespiti için alan taramalarının yapılması ve alan tarama çalışmalarında sivil toplum kuruluşları ile işbirliğine gidilmesi. 

4- Gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması için İlimiz 17 İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince kurslar açılması, yapılacak sergi, fuar ve seminerlere etkin katılım sağlanması.

5-Halk Eğitim faaliyetlerinin geniş kitlelere duyurulması için el broşürleri ve ilan gibi tanıtım çalışmalarının yapılması ve okullarımız aracılığı ile velilere duyurulması ve kursların açılması için özen gösterilmesi ve kolaylık sağlanması.

6- Kayıt kabul işlemlerinin yılın 12 ayında aralıksız yapılması, yeterli kursiyer sayısına ulaşan kurs taleplerinin değerlendirilerek bir an önce açılması. İlimizde ihtiyaç duyulan diğer kurslar için çalışmaların devam ettirilmesi.

7-Okuma-Yazma bilmeyen vatandaşlarımıza yönelik okuma-yazma kurslarının açılmasına devam ettirilmesi, okumaz-yazmaz vatandaşlarımızın okur-yazar hale getirilmesi için çalışmaların devam ettirilmesi.

8-İlimize bağlı 17 İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri bünyesinde açılacak kursların mutlaka Bakanlık tarafından sisteme atılan ve tanımlanan modüllere göre açılması, modülde olmayan kursların kesinlikle açılmaması.

9-Halk Eğitimi Merkezi, Mesleki Eğitim Merkezi ve Meslek Liselerimiz tarafından Açık İlkokulu, Açık Lise ve Açık Meslek Lisesine kayıt yaptıracak vatandaşlarımıza mutlaka yardımcı olunması.

10-Özürlü ve ev kadınlarının oranlarının artırılması (Dezavantajlı Kurum)

11-İlimizdeki Meslek Odalarına ihtiyaçları için açmak istedikleri kursların tespit edilerek liste şeklinde göndermeleri.

12-Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri bünyesinde açılan kursların titizlikle denetlenmesi.

13-İlimiz Hayat Boyu Öğrenme Şubesi bünyesinde 5 (beş) kişiden oluşan izleme kurulunun oluşturulması.

14-Sivil Toplum Kuruluşları ve gönüllü kuruluşlardan destek alınmalı.

15-Değişik modüllerde kursların verilmesi;

      a) Parke düşemeciliği

      b) İnşaat ile ilgili kurslar

      c) Vinç Operatörlüğü

      ç) Behçecilik kursu

      d) Tarihi yer klavuzluk kursları gibi değişik ve ihtiyaç duyulan kursların açılması. 

16-Ayrıca Latin kurslarının açılması ve yaygınlaştırılması için çaba harcanması.