İl İstihdam ve mesleki eğitim kurulunun 2016/3 nolu kararı

 Alınan kararlar

1.Eskişehir  Çalışma ve İş kurumu İl Müdürlüğünce belirlenen kurs programlarının düzenlenmesi

2;İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belerlenen okllardaki alan/dal bölümlerinin açılması,

3 İl Göç İdaresi ile irtibata geçilerek Suriyeli göçmenlerin mesleklerinin tespiti yıpılıp göçmenlerin işverenlerle buluşmalarının sağlanması için çalışmaların başlatılması.