2016 EYLÜL AYI HALK EĞİTİMİ PLANLAMA VE İŞBİRLİĞİ KOMİSYON KARARLARI

 ALINAN KARARLAR

 
28 Eylül 2016 Çarşamba günü saat 10.00’da İlimiz Bağlar  İlçesi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyon üyeleriyle toplantı yapılmış olup, toplantıda alınan kararlar aşağıya çıkarılmıştır.
 
1-İhtiyaçların tespiti için alan taramalarının yapılması ve alan tarama çalışmalarında sivil toplum kuruluşları ile işbirliğine gidilmesi. 
2-Gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması için İlimiz 17 İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince kurslar açılması, yapılacak sergi, fuar ve seminerlere etkin katılım sağlanması.
3--Mahalle köy ve beldelerde ev hanımlarına yönelik beceri kazandırma kurslarının açılması, Açılacak kurslara bayanların katılması için yardımcı olunması.
4- Halk Eğitim faaliyetlerinin geniş kitlelere duyurulması için el broşürü ve ilan gibi tanıtım çalışmalarımın yapılması ve okullarımız aracılığı ile velilere duyurulması ve kursların açılması için özen gösterilmesi.
5-Kayıt kabul işlemlerinin yılın 12 ayında aralıksız yapılması, yeterli kursiyer sayısına ulaşan kurs taleplerinin değerlendirilerek bir an önce açılması.
6-. İlçe Tarım müdürlüğüyle işbirliği yapılarak mahalle ve köylerde açılacak tarım ve hayvancılıkla ilgili kurslarda öğretici ve yer temini konusunda destek istenmesi. İlçe Müftülüğüyle iletişime geçilmesi, cami imamlarının halkı okuma yazma ve halk eğitimi kursları konusunda bilgilendirmesinin sağlanması, resmi kurumlar ve STK ile işbirliği yapılarak kursların açılması kararlaştırılmıştır.
7-Okuma-Yazma bilmeyen vatandaşlarımıza yönelik okuma-yazma kurslarının açılmasına devam ettirilmesi, okumaz-yazmaz vatandaşlarımızın okur-yazar hale getirilmesi için çalışmaların devam ettirilmesi.
8-İlimize bağlı 17 İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri bünyesinde açılacak kursların mutlaka Bakanlık tarafından sisteme atılan ve tanımlanan modüllere göre açılması, modülde olmayan kursların kesinlikle açılmaması.
9-Halk Eğitimi Merkezi, Mesleki Eğitim Merkezi ve Meslek Liselerimiz tarafından Açık Ortaokul, Açık Lise ve Açık Meslek Lisesine kayıt yaptıracak vatandaşlarımıza mutlaka yardımcı olunması.
10-Hayat  Boyu  Öğrenme anlayışıyla bireylerin; bilimsel, girişimci, teknolojik, iktisadi, sosyal kültürel gelişmelerini ve serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak, yeteneklerini geliştirme imkanlarını sağlamak.
11-Sağlıkla ilgili seminer ve konferans düzenlenmesi amacıyla Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerimizce İl Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Merkezleri ile işbirliğine gidilmesi, sağlık konusunda vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın bilgilendirilmesi.
12-İlimiz sınırları içerisinde bulunan  kapalı ve açık ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülerin rehabilitesinin sağlanması, topluma kazandırılmaları ve boş zamanlarını değerlendirmelerine yönelik kursların açılması.
13-Kurs merkezlerinde görevli öğretmen, usta öğretici, gönüllü öğreticiler için iletişim, sosyal hayata uyum, aile sağlığı, çocuk eğitimi ve ailelerin sorumluluğu, kadın hakları ve toplumda kadının yeri, personelin özlük hakları vb. konularda bilinçlenmeleri sağlanacak.
Bundan sonra yapılacak toplantılarda daha önce yapılan bir önceki toplantıda alınan kararların uygulanıp uygulanmadığı ve yapılan uygulamaların kurula sunulması.