25 Ocak 2017 tarihinde yapılan İl İstihdam Mesleki Eğitim Kurulu Kararları

İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi: 25/01/2016 Toplantı Yeri: Valilik Toplantı Salonu Karar No:2017/1 Olağan Toplantı 25/06/2003 tarih ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’nun 13 üncü ve 32 inci maddeleri ile 21 Ekim 2008 tarih ve 27031 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince kurulan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulumuzun 2016 yılı 1.olağan toplantısı, 25/01/2017 tarihinde Valimiz Sayın Ahmet Hamdi NAYİR‘ in başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleşmiş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır: 1. Kuruldan alınan yetki doğrultusunda Ekim-Aralık 2016’da açılan istihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarının Kurul tarafından değerlendirilmesi 2017/1-1 Kurs Türü Meslek Adı Toplam MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Elemanı 17 MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad_cam) 16 MEK/ÖZEL POLİTİKA Boyacı (Fırça İle) (İnşaat Hariç) 10 MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ Çini İşlemecisi 98 MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ Çocuk Elbise Dikim Elemanı 35 HÜKÜMLÜ KURSU/KURUM KAYNAKLI Düz Dikiş Makineci 24 MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ El Nakışçısı 25 MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ El Ve Makine Nakışçısı 27 MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ Hidrolik Pnömatikçi 25 MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ Meyve Ağaçları Budamacısı 52 MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ Teknik Ressam 27 MEK/İSTİHDAM GARANTİSİZ Web Tasarımcısı 26 2. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13. maddesi gereği teşkil edilen Denetim Kurulları tarafından Ekim-Aralık 2016 döneminde denetlenen 379 işgücü eğitim faaliyetlerine ilişkin düzenlenen denetim raporlarında herhangi bir olumsuzluk olmadığı tespit edilmiş olup ilgili dönemde yapılan denetim faaliyetlerinin Kurul tarafından uygun bulunmasına;2017/1-2 3. 2016 yılı Faaliyet Raporunun Kurul tarafından onaylanmasına;2017/1-3 4. 2017 yılı Yıllık İşgücü Eğitim Planının Kurul tarafından onaylanmasına;2017/1-4 Sıra No Meslek Adı Kursiyer Sayısı 1 Elektrik Tesisatçısı 20 2 Pazarlamacı/Satış Görevlisi 20 3 Kablo Montaj İşçisi 150 4 Yatak/Baza Dikiş Makinası Operatörü 60 5 Paketleme İşçisi (Gıda) 20 6 Düz Dikiş Makineci 100 7 Aşçı Yardımcısı 20 8 Ön Muhasebeci 20 9 Hasta ve Yaşlı Bakım Refakatçisi 20 10 Manda Yetiştiriciliği 40 11 Çini İşlemeci 20 12 İğne Oyası 20 13 Gıda Maddeleri Dondurucusu (Meyve ve Sebze) 25 14 Meyve Ayıklama İşçisi 50 15 Seramik İmal İşçisi 25 16 Sürü Yönetimi Elemanı 225 17 Arı Yetiştiriciliği 75 18 Besi Sığırcılığı 75 19 Kültür Mantarı Yetiştiriciliği 20 20 Seracılık 25 21 Sert Kabuklu Meyve Yetiştiriciliği 25 22 Süt Sığırı Yetiştiriciliği 75 5. Kendi işini kurmak isteyen engelli projeleri ile mesleki eğitim kursuna ilişkin 4(dört) adet proje, Kurulumuz tarafından değerlendirilmiştir: 2016/3-5 a- Ünal KALAY’ ın ‘’Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği’’ konulu kendi işini kurma projesi; Kurul tarafından değerlendirilmiş olup proje konusunun yöreye uygun olmaması ve proje sahibinin konu hakkında deneyiminin bulunmaması sunmuş olduğu projesinde yapmak istediği işleri, tam olarak yansıtamadığı, proje konusunun, amaçlarının ve katkısının ne olduğunun belirtilemediği ve bütçe tablosunda da alınacak demirbaşlarla ilgili açıklayıcı ve net bir bilgi olmadığı sebebiyle Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona olumsuz görüşle gönderilmesine; b- Halil KURT’ un “Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği’’ konulu kendi işini kurma projesi, Kurul tarafından değerlendirilmiş olup projenin sürdürebilir olması, proje sahibinin konu hakkında deneyiminin bulunması, kişinin eski hükümlü olduğundan dolayı iş bulmasının, hayatını idame ettirmesinin de zor olacağı düşünülme sebebiyle Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona olumlu görüşle gönderilmesine; c- Halil ÖZTÜRK’ in ‘’Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği’’ konulu kendi işini kurma projesi, Kurul tarafından değerlendirilmiş olup proje sahibinin konu hakkında tecrübe sahibi olması ve ikamet ettiği bölgede ilgili işi yürütebileceği kanaatine varılması sebebiyle Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona olumlu görüşle gönderilmesine; d- Kütahya Dumlupınar Engelliler Eğitim Kültür Sanat Derneği’nin ‘’Makine Nakışcısı’’ konulu mesleki eğitim kursu, Kurul tarafından değerlendirilmiş olup kurs sonucunda başarılı kursiyerlere istihdam garantisi verilmemesi, proje bütçesine ilgili derneğin mali katkısının bulunmaması ve kopya proje olması sebebiyle Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona olumsuz görüşle gönderilmesine; 6. Aşağıdaki tabloda yer alan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Genç İstihdamı, Çocuk İşçiliği Konularına Yönelik Aktif İşgücü Eğitim Faaliyetleri Eylem Planının” Kurul tarafından onaylanmasına;2017/1-6 No Planlanan Faaliyet Faaliyetin Yapılmasında Kullanılacak Yöntem Sorumlu Kuruluş İlgili Kuruluş Eylem Süresi 1 Dezavantajlı gruplara yönelik eğitim faaliyetlerini artırmak. Kurslar; Girişimcilik ve İEP faaliyet düzenlemek. İŞKUR Yürütme Kurulu Yıl Sonuna Değin 2 Çocuk işçiliğin önlenmesine yönelik denetim faaliyetlerinin artırılması. Kolluk/denetim birimlerinin bu yönde bilgilendirilmesi İŞKUR Kolluk/ denetim birimi olan kurumlar Yıl Sonuna Değin 3 Çocuk işçiliği ile ilgili tanınırlık faaliyetlerini gerçekleştirmek. Afiş/broşür İŞKUR Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Yıl Sonuna Değin 7. İşgücü eğitim faaliyetlerinin denetimi amacıyla oluşturulan Denetim Kurullarının aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde yeniden yapılandırılmasına; 2017/1-7 3. GRUP İl Özel İdaresi Mehmet ÇAKIR (Asil) VHKİ AYRILMA NEDENİ Birim değişikliği Yerine: Kenan AKYÜZ (Asil) VHKİ İl Özel İdaresi Ömer Faruk İÇİGEN (Yedek) VHKİ AYRILMA NEDENİ Emeklilik Yerine: İsmail KAYNAR (Yedek) Şef 8. İlimizde mesleki ve teknik eğitim okullarında 2016-2017 yılı eğitim öğretim yılında aşağıda tabloda isimleri bulunan alanların kapatılmasına 2017/1-8 S.No Okulun Adı Program Türü Alan Adı Dal Adı Yabancı Dil Kapatma Gerekçesi Açıklama 1 Kütahya Devlet Hatun MTAL ML Giyim Üretim Teknolojisi Kadın Terziliği İngilizce Öğrenci Tercihi Yok Olgunlaşma Enstitüsü Açıldığından 2 Kütahya Beylerbeyi MTAL AMP Büro Yönetimi Yönetici Sekreterliği İngilizce Öğrenci Tercihi Yok Tek Alanda İhtisaslaşmış Okul Statüsü Planlanmaktadır. 3 Gediz Yunus Emre MTAL AML Bilişim Teknolojileri Bilgisayar Teknik Servisi İngilizce Öğrenci Azalması Öğrenci Azalmasından Dolayı Kademeli Olarak Kapatılması Oybirliği ile karar verilmiştir. Başkan Üye Üye Ahmet Hamdi NAYİR Ali İhsan ERTAŞ Murat KOYAK Vali Belediye Başkan V. İl Özel İdaresi Genel Sekreter V. Üye Üye Üye Yusuf BALCI Mehmet ALBAYRAK Hüsnü BALCI Zafer Kalkınma Ajansı Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İŞKUR İl Müdürü V. Genel Sekreteri Üye Üye Üye İsmail Hakkı UYGUN Hamdi SARIÖZ Doç. Dr. Mustafa AYDIN Ticaret İl Müdür V. İl Milli Eğitim Müdürü V. D.P.Ü. Öğretim Üyesi Üye Üye Üye Nafi GÜRAL İbrahim YİĞİT Eşref ERDEN KUTSO Yön. Kurulu Bşk. Esnaf ve Sanatkarlar TÜRK-İŞ İlTemsilcisi Odaları Birliği Bşk. Üye Üye Doğan CEBECİ Hatice YAKAR HAK-İŞ Temsilcisi Türkiye Sakatlar Konf. İl Temsilcisi