İL HAYAT BOYU ÖĞRENME HALK EĞİTİMİ PLANLAMA VE İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU TOPLANTI KARAR ÖZETİ

İL HAYAT BOYU ÖĞRENME HALK EĞİTİMİ PLANLAMA VE İŞBİRLİĞİ KOMİSYONLARI TOPLANTI KARAR ÖZET FORMU TOPLANTININ ADI: İl Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitim Planlama ve İşbirliği Komisyonu TOPLANTININ DÖNEMİ : 2017/01 TOPLANTI TARİHİ : 28/02/2017 TOPLANTI YERİ : Kırşehir Valilik Toplantı Salonu TOPLANTIYA KATILANLAR: Servet GÜNGÖR Vali Yardımcısı, Ekim DAĞISTAN Kırşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdür V., Jan. Yarbay Durmuş YÖNDEM Il Jandarma Komutanlığı, Murat TUGRUL İl Emniyet Müdür Yrd, Yrd.Doç Dr. Adem TAŞDEMİR Ahi Evran Üni.Öğretim Üyesi, Emin GÜLÇİÇEK İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürü, Şevket KARADENİZ İl Milli Eğitim Müdür V., Şaban GÜNEŞ Gençlik Hiz.Spor İl Müdürü, Kenan ŞAHİN İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü, Mehmet ÖZDAŞ Aile ve Sos. Pol. İl Müdürlüğü Şube Müdürü, Hüseyin SAĞLAM Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yrd., Yıldız ERASLAN İl Kültür ve Turizim Müdür V., Mehmet AKDENİZ İl Sosyal Güvenlik İl Müdürü, Şinasi KAYA İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim kurulu Üyesi Kenan YANIK, Merkez Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürü Turgut ÇETİNKAYA, Cacabey Ortaokulu Müdürü Hayati BARÇA, Aşıkpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cumhur OKATAN, TOPLANTIYA KATILAMAYANLAR: Halil ŞİMŞEK Adliye Müdürü, Reşat KARACA Orman İşletme Müdürü, Ahmet DOST İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü, Bekir TEKCAN Marrif Müf. Bşk., Ayhan YOLAL Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü, Fatih TOKMAK Esnaf ve San.Od. Bir. Genel Sekreteri, Eğitim Bir Sen Temsilcisi Mehmet KORKMAZ, Türk Eğitim Sen Temsilcisi Hüdai PAKEL, Eğitim – İş Sen Temsilcisi Ferhat DELLAL, KARAR ÖZETİ 1-2015-2016 Eğitim Öğretim yılı çalışma programı değerlendirilmesi yapıldı. 2-Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında yürütülen faaliyetlerin devam etmesi kararlaştırıldı. 3-Mezun öğrenciler ve yetişkinlere yönelik Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının mevzuata uygun olarak yürütüleceği belirtildi. 4-İlimizde açılacak olan okuma yazma kursların yaygınlaştırılması için yapılan çalışmalar sunularak, öncelikle 45 yaş altı bireylerin kurslara dahil edilmesi gerektiği vurgulandı. 5-İlimiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri ile diğer kamu ve özel kurumlarla işbirliği içerisinde açılan ve açılması planlanan mesleki ve genel kurslar hakkında bilgiler verildi. 6-İşbirliği ile açılan kurslarda işbirliği yapılan müdürlüklerin Hayat Boyu Öğrenme faaliyetlerine eğitim yeri, eğitim materyali konusunda gerekli desteği vermeleri belirtildi. 7-Hayat Boyu Öğrenmeye katılma oranının artırılması ve Okullarımızda açılabilecek kurslar ve seminerler hakkında bilgiler verildi. 8-İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve işbirliği komisyonu toplantı tutanaklarının karar özetlerinin değerlendirilmesi yapıldı. 9-Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Projesi Çerçevesinde İlk ve Orta Öğretim öğrencilerine yönelik kurslara devam edilmesi kararlaştırıldı. 10-Halk Eğitim Merkezlerinde açılan kurslarla ilgili yıl sonu sergisinin Eğitim Şenliği şeklinde düzenlenmesine karar verildi